Personvernerklæring

1 Innledning

SMB Tjenester AS, organisasjonsnummer 968 290 983, Spongdalsveien 583, 7074 Spongdal («SMB»). SMB er en innkjøpspartner som fremforhandler gode og besparende avtaler for sine medlemmer. Medlemmer er med denne erklæring å forstå som aktive medlemmer som betaler medlemskontingent («medlem»). Avtale om personvern består av Medlemsvilkår for SMB og Personvernerklæring for SMB.Som medlem hos SMB samtykker du til Medlemsvilkår for SMB og Personvernerklæring for SMB. Behandlingsgrunnlag GDPR art. 6 (1) a og Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 8 1. ledd bokstav a.

2 Om vår personvernerklæring

Personvernerklæringen forklarer hvordan SMB samler inn og bruker personopplysninger fra sine medlemmer. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og avtalehistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet gjennom GDPR og personopplysningsloven. SMB er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes. SMB tar ditt personvern alvorlig. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Som medlem i SMB samtykker du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger slik det fremgår av avtalen mellom deg og oss. Vårt grunnlag for å behandle dine opplysninger er samtykket fra deg. Ved innmelding hos SMB gir du fra deg personopplysninger for at SMB skal kunne gi deg målrettede tilbud om avtaler som er relevante for deg – og som du ønsker informasjon om. Dine data er trygge og brukes kun til det vi oppgir i denne erklæringen og det du gir tillatelse til. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på post@smb.no. Behandlingsgrunnlag GDPR art. 6 (1) a og b.

3 Medlemskap i SMB

SMB er en innkjøpspartner som fremforhandler gode og fordelaktige avtaler for deg og din bedrift. SMB er for medlemmer som frivillig melder seg inn og betaler medlemsavgift. Ved å bli medlem vil du motta en oversikt over alle våre relevante avtaler. Medlemskapet betales med en årlig avgift.  Alle næringsdrivende kan være medlem hos SMB.  Alle medlemsfordeler er knyttet til deg, din bedrift og dine ansatte. Som nyinnmeldt medlem hos SMB vil du motta avtalte tilbud på e-post. SMB sender ukentlige nyhetsbrev. Nyhetsbrev sendes til den e-posten som ble registrert ved innmelding. E-posten lagres på deres kundekort i vår CRM database og deles ikke med andre. Alle utsendelser i form av nyhetsbrev har link for avmelding. Nyhetsbrev kan når som helst avmeldes, og er uavhengig av medlemskapet. Som medlem hos SMB kan du bli oppringt av en av våre hyggelige rådgivere. Rådgiveren ringer til telefonnummeret som ble oppgitt ved innmelding hos SMB. Har du spørsmål vedrørende vår kontakt med deg som medlem, kontakt oss på post@smb.no. Behandlingsgrunnlag GDPR art. 6 (1) a og b.

4 Hvilke opplysninger har vi om våre medlemmer

Når ditt firma blir registrert hos oss gir du oss følgende opplysninger: firmanavn, kontaktperson, norsk mobilnummer, organisasjonsnummer, gyldig e-post adresse og postnummer/adresse. Kontonummer vil bli lagret så snart vi har mottatt en innbetaling eller utbetalt tilgodehavende til deg som medlem.  Vi henter ikke inn informasjon fra tredjeparter med mindre du samtykker i at vi kan hente opplysninger fra dine tidligere forsikringsgivere. Ved bruk av våre fordelaktige medlemsfordeler, registrerer vi informasjon om hvilke avtaler firmaet bruker og hvordan de brukes. Personopplysninger i forbindelse med avtaler benyttes der en avtale registreres med kontaktperson. I et forsikringstilbud kan det være nødvendig å innhente ytterligere opplysninger om ansatte, slik som fødselsnummer. Medlemsbedriften er ansvarlig for å innhente samtykke fra den enkelte ansatte. Med avtale om å innhente forsikringstilbud samtykker du til at informasjonen oversendes forsikringsgiver. Innhentede opplysninger i forsikringsøyemed vil kun bli benyttet ovenfor avtalt forsikringsgiver. Innhentede opplysninger slettes hos SMB etter bruk. Behandlingsgrunnlag GDPR art. 6 (1) a og b og personopplysningsloven § 8 bokstav a, § 9 bokstav a, § 12 1. ledd. 

5 Oppbevaring av personopplysninger

Basisinformasjonen du gir oss i skjema ved innmelding lagres i vårt CRM System og i vårt økonomisystem. Kontonummer lagres i vårt økonomisystem så snart vi har mottatt en betaling fra deg eller ditt firma. Senere innhentet informasjon oppbevares i SMB sitt CRM system dersom det er behov og lovhjemmel for oppbevaring. Behandlingsgrunnlag GDPR art. 5 (1) a, b og c.

6 Sletting av opplysninger

Ved opphør av medlemskap vil lagret informasjon bli slettet. Firmanavn, medlemstid, telefonnummer, e-post og postadresse blir bevart i våre systemer. Forsikringsperioder, type forsikring og type dekning må oppbevares for å kunne ivareta eventuelle forsikringsskader og fremtidige forsikringskrav. For personforsikringer må i tillegg nødvendige personopplysninger lagres. Behandlingsgrunnlag GDPR art. 5 (1) c og art. 5 (2).

7 Bruk av opplysninger

Vi bruker personopplysninger om deg til følgende formål: For å kunne gi deg som medlem tilgang til våre produkter og tjenester. Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger i form av kontaktperson med tilhørende telefon og e-post for å kunne levere våre tjenester til deg. For å tilpasse tjenestene og å gi deg anbefalinger om relevante avtaler. Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg, og som vi tror kan gi deg besparelser. For å ha digital kommunikasjon med deg som medlem, både medlemsfordeler, kundekontakt og fakturering.For å forhindre misbruk av tjenestene våre. Vi bruker personopplysninger i form av kontaktperson hos våre medlemmer for å forhindre misbruk av våre tjenester. SMB vil ikke utlevere avtaleopplysninger til andre enn de personer våre medlemmer har godkjent som kontaktperson for sin bedrift. Misbruk kan være forsøk på svindel, “spamming» og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.Behandlingsgrunnlag GDPR art. 5 (1) b og art. 6 (1) b

8 Om deling av personopplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med tredjeparter. Unntak gjelder samarbeidspartnere tilknyttet våre avtaler og tjenester, blant annet forsikringsgivere, ref. personvernerklæringens punkt 4. Forsikringsgivere kan ha behov for identitetsopplysninger for å kunne gi et tilbud på forsikring. Videre gis kontaktinformasjon til givere av de avtaler du har krysset av for ved innmelding eller senere akseptert at du vil motta tilbud på. Personopplysning i slike tilfeller er å forstå som navn, e-post og telefon til kontaktperson. Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov eller av offentlig myndighet. Behandlingsgrunnlag GDPR art. 5 (1) b og art. 6 (1) b

9 Dine rettigheter

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på post@smb.no. Du kan også kontakte oss om du ønsker innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi har lagret. Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, må du ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette. Dersom vi oppdaterer eller endrer denne personvernerklæringen, vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene. Ved opphør av medlemskap hos SMB vil vi sørge for å slette dine personopplysninger, med unntak av nødvendig og lovpålagt forsikringsdokumentasjon. Behandlingsgrunnlag GDPR art. 5 (1) 

10 Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon er: Post: SMB Tjenester AS, Spongdalsveien 583, 7074 Spongdal. Telefon: 48 500 600 E-post: post@smb.no  Web: http://www.smb.no

MedlemsvilkårPersonvernerklæring