Tide Privatforsikring logo web.png

Privat forsikring


Gunstig avtale på dine private forsikringer

Ta kontroll over dine privatforsikringer med avtale gjennom SMB Tjenester. Ta kontakt med oss i dag for rådgivning og tilbud. 

AIG logo web.png

Skadeforsikring


Styreansvarforsikring

En styreansvarsforsikring kan begrense styremedlemmets økonomiske tap ved et erstatningskrav. Et styreverv er personlig og det enkelte styremedlem er personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav. 

Matrix logo web.png

Skadeforsikring


Forsikret for det uforutsette

Skadeforsikring er til for å gi deg et ekstra sikkerhetsnett ved uforutsette hendelser. Vi hjelper din bedrift med å finne de riktige forsikringene. Her er eksempler på skadeforsikringer for næring:

 • Ansvar
 • Arbeidsmaskin
 • Avbrudd
 • Eiendeler
 • Enkeltgjenstander
 • Entreprenør
 • Firmabil
 • Maskin
 • Motorsykkel, ATV etc.
 • Næringsbygg
 • Storbil
 • Tilhenger
 • Transport

Matrix logo web.png

Garantier


Byggsikkerhetsgaranti

En byggsikkerhetsgaranti er en sikkerhet som er spesifisert i en kontrakt for å sikre en av partene rettigheter ved konkurs.

Fordeler ved byggsikkerhetsgaranti:

 • Ofte mye billigere enn bankgarantier
 • Belaster ikke kreditt-grenser
 • Tar ikke pant i verdier, ingen balanseføring
 • Bedrer likviditet ved å frigjøre bundet kapital
 • Engangskostnad som gjør det enklere å føre som en prosjektkostnad

Husleiegaranti

Både for privatpersoner og for næring. Erstatter depositumskonto ved å stille sikkerhet gjennom forsikring.

Husleiegaranti gir en leietaker mulighet til å dekke sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten uten å belaste tilgjengelig kredittramme i bank, deponere kontanter i bank eller på annen måte blokkere bruk av frie midler.

Skattetrekksgaranti

Inntektsskatt som settes på en sperret konto kan erstattes av en garanti, denne garantien sikrer myndighetene all skatt innbetalt til kemneren ved en eventuell konkurs.

Fordeler med skattetrekksgaranti:

 • Garanti på inntil 5 MNOK per bedrift
 • Bedre likviditet
 • Tilgang til egne midler i perioden mellom to skatteinnbetalinger

verdigaranti

Få gratis innkjøpsanalyse

Vi viser deg hvor mye du kan spare - helt uforpliktende!

Start her