SMB-magasinet


Online medlemsblad for SMB-Tjenester 2022 - Årgang 18

Digitale helsetjenester - ideelt for bedrifter - headerbilde

Digitale helsetjenester - ideelt for bedrifter

Korona-pandemien fikk oss til å oppdage hvor enkelt det er med digitale legebesøk. Gjennom SMB Tjenester får du rabatt på abonnementet hos Kry, Europas største tilbyder av digitale helsetjenester. 

Korona-pandemien medførte en eksplosiv vekst i digitale legebesøk i Norge. Før nedstengingen var det bare mulig å kommunisere digitalt med 1400 av Norges 5000 fastleger. Fire måneder senere tilbød 4800 fastleger digitale tjenester. 

https://forsikring.no/fastlegen-helsetjenester-nasjonalt-senter-for-e-helse-forsikring/effekt-av-korona-fastlegen-gar-digitalt/1690965

Den digitale helsetjenesten Kry startet opp med dette allerede i 2014, og lå dermed langt foran resten av markedet da pandemien traff oss. 

Digitalisering = kostnadseffektivt

Kry lar deg gjennomføre en videokonsultasjon med lege eller psykolog via en app. Slik får du hjelp uten å sitte i kø, uansett hvor du befinner deg. Kry er tidsbesparende for brukerne, samtidig som tjenesten avlaster legekontorene. 

Kry tilby bedrifter kostnadseffektive og tilgjengelige helsetjenester av høy kvalitet. Alle samtalene med helsepersonellet er kryptert, og du møter leger med norsk autorisasjon og erfaring fra allmennmedisin. 

Komplett tilbud

I prinsippet møter du altså de samme legene som på fastlegekontoret, sykehuset eller legevakten. Tilbakemeldingene fra Krys brukere forteller at videokonsultasjoner mellom lege og pasient fungerer veldig bra. Pasientene føler at de blir sett og godt ivaretatt. 

Krys helsepersonell kan hjelpe deg med det aller meste som ikke krever fysiske undersøkelser eller blodprøver. Har du behov for medisin etter videokonsultasjonen, kan dette hentes på nærmeste apotek via en e-resept som Kry-legen skriver ut. 

Dersom saken ikke kan løses med videokonsultasjonen, gir Kry råd om hva pasienten bør gjøre videre. 

Ideelt for bedrifter 

Kry har som mål å gjøre det enklere for bedrifter å ta vare på sine ansatte og redusere sykefravær. 

I tillegg til den digitale lege- og psykologtjenesten har Kry også en stor katalog av andre helsetjenester som kan tilpasses bedriftens målsetninger, økonomi og de ansattes behov. 

SMB Tjenester legger vekt på å tilby tjenester som er relevante og nyttige for medlemsbedriftene våre, og Kry er et godt eksempel på dette: Et godt digitalt helsetilbud gjør bedrifter mer attraktive i rekrutteringsprosesser, og kan bidra til å styrke de ansattes lojalitet. 

Fakta: Dette er Kry: 

  • Kry ble startet opp i Sverige i 2014. 
  • Med over 4 millioner gjennomførte videokonsultasjoner, er Kry Europas største digitale helsetjeneste. 
  • Kry tilbyr et bredt og digitalt helsetilbud til privatpersoner, bedrifter og forsikringsselskap, og har vært i Norge siden 2017. 
  • Over 60 leger, psykologer og sykepleiere med norsk autorisasjon jobber i Kry. 
  • Høsten 2021 åpner Kry tre egne klinikker i Oslo. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vil inneholde kobling til våre digitale artikler i SMB magasinet.
Artiklene inneholder informasjon som er relevant for deg som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift i Norge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vil inneholde kobling til våre digitale artikler i SMB magasinet.
Artiklene inneholder informasjon som er relevant for deg som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift i Norge.

NYPrisbobler_SMB-01.svgNYPrisbobler_SMB-02.svg

spar tid og penger