SMB Tjenester


Vi hjelper din bedrift med å spare penger

Unngå å binde opp kapital - headerbilde

Unngå å binde opp kapital

- Hvorfor sperre penger i banken når du kan få bruke dem i dag?

Depositumskonto er for de fleste et kjent begrep, like kjent er ikke husleiegaranti. Mange er ikke klar over at en husleiegaranti kan tilfredsstille de samme kravene til sikkerhet i leieforholdet som en depositumskonto, helt uten å blokkere bruk av frie midler.

Som leietaker av bedriftslokaler kan det for små og mellomstore bedrifter være problematisk å sette til side nok midler til å tilfredsstille kravene til et depositum. Det kan skape unødvendige problemer ved at det binder opp for store midler til at bedriften kan gjennomføre viktige tiltak for å øke egen omsetning. En depositumskonto er den mest kjente formen for å tilfredsstille utleiers krav til sikkerhet, og at det finnes andre løsninger som i tillegg vil gi andre fordeler er det mange som ikke vet om.

Les mer om Garantier som tilbys SMB-medlemmer

Tidsbesparende

En husleiegaranti krever ingen pantsettelser og vil derfor ikke påvirke selskapets balanse. Dermed frigjør en slik garanti midler som kan utnyttes på en mer effektiv måte. For både utleier og leietaker kan dette være tidsbesparende fordi prosessen med opprettelsen av en depositumskonto unngås.

Dette dekker en husleiegaranti:

·         Økonomisk mislighold knyttet til manglede betaling av husleien.

·         Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av fellesutgifter som er regulert i leiekontrakten.

·         Skader på leieobjektet forårsaket av leietaker, utover normal slitasje.

·         Kostnader i forbindelse med tvangsfravikelse.

Mange fordeler

For medlemmer av SMB-tjenester er nær sagt alle skadeforsikringsprodukter for bedrifter tilgjengelige gjennom Matrix Insurance. Produktområder de tilbyr forsikringer under er personforsikring, skadeforsikring, garantiprodukter og spesialløsninger. Ved å tilby et stort utvalg av forsikringer og garantier spesialiserer Matrix Insurance seg på å skreddersy et sikkerhetsnett som bidrar til din bedrifts trygghet.

Meld deg inn hos SMB Tjenester

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vil inneholde kobling til våre digitale artikler i SMB magasinet.
Artiklene inneholder informasjon som er relevant for deg som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift i Norge.

Ja, jeg ønsker å få nyhetsbrev fra SMB Tjenester

Prisikon 1990.pngPrisikon 3680.png

spar tid og penger