Danica logo web.png

Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP)


Innskuddspensjon

Egen rådgiver på innskuddspensjon

En av markedets beste pensjonsavtaler. Enkel administrasjon med egen rådgiver hos SMB Tjenester. Bedriften får skattefradrag for all innbetaling til pensjonsordningen.

Snakk med din rådgiver i dag og finn ut hvilke muligheter din bedrift har.

Ønsker du å bli kontaktet av en rådgiver? Trykk her for skjema.

Danica logo web.png

Tilleggsdekninger til pensjonsavtalen


Uførepensjon

Sikre dine ansatte ved uførhet

En forsikring som kan knyttes til pensjonsordningen. Avtalen gir månedlige utbetalinger dersom en av dine ansatte blir ufør. En ansattgode på linje med gode lønnsvilkår for mange ansatte. Få tilbud på uførepensjon sammen med din pensjonsavtale ved å fylle ut kontaktskjema.

Gruppeliv

En viktig tilleggsdekning for dine ansatte

En kollektiv livsforsikring som gjelder uansett dødsårsak, på jobb og fritid. Forsikringssummen utbetales til ansattes etterlatte. Forsikringen er fleksibel, og kan tegnes for alle ansatte eller definerte grupper av ansatte.

Ønsker du å bli kontaktet av en rådgiver? Trykk her for skjema.

verdigaranti

Få gratis innkjøpsanalyse

Vi viser deg hvor mye du kan spare - helt uforpliktende!

Start her