Klagebehandling

I SMB setter vi kundebehandling og -service høyt, og vi er meget opptatt av at våre medlemmer behandles på en korrekt og ordentlig måte. Hvis du er misfornøyd med den behandlingen du har fått av oss eller din forsikringsrådgiver, setter vi pris på om du forteller oss om det.

Hvordan kan du levere klage?

Send en e-post til oss på post@smb.no eller fyll ut skjema på denne siden.
I henvendelsen er det viktig at du informerer oss om ditt navn og kontaktinformasjon, samt beskriver så godt som mulig hva du er misfornøyd med. Du vil umiddelbart få beskjed om at din henvendelse er mottatt. Behandlingstiden er vanligvis ca 4-5 dager.

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd

Hvis du ikke er fornøyd etter vår behandling har du anledning til å klage saken videre inn for Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Telefon 23 13 19 60
E-post: post@finkn.no Dette kontoret er uavhengig, og bistand i klagesaker er gratis.

MedlemsvilkårPersonvernerklæring