SMB Tjenester


Vi hjelper din bedrift med å spare penger

Har du kontroll på hvordan du håndterer bedriftens avfall? - headerbilde

Har du kontroll på hvordan du håndterer bedriftens avfall?

Ved inngangen av 2023 trådde nye regler for avfallshåndtering i kraft. De nye kravene gjelder over hele landet, og omfatter både offentlige og private virksomheter og institusjoner, i tillegg til husholdninger. 

Hvorfor er det så viktig at alle tar i et tak for å forbedre kildesorteringen?

Kort fortalt må alle private og offentlige virksomheter og bedrifter nå gå grundig til verks for å sikre en god kildesortering. Mat, park- og hageavfall samt plastavfall skal sorteres og leveres til gjenvinning.

Jo Mario Auran jobber som Miljø- og bærekraftsansvarlig i Norengros K.J Brusdal i Bergen og har opparbeidet seg bred kompetanse innen feltet. Han jobber daglig med rådgivning ut til bedrifter og bidrar til å skape brukervennlige kildesorteringsløsninger. Målet er økt materialgjenvinning som igjen sikrer at avfallets verdi som råvare ivaretas

-God kildesortering er viktig for å ta vare på jordas ressurser og er noe hver enkelt bedrift kan bidra med i sirkulærøkonomien. 

God sortering gir økt materialgjenvinning

Avfall Norge sier i en sak på sine nettsider at prosessen frem til nytt regelverk har vært langvarig, men nå som det endelig har blitt vedtatt ligger alt til rette for økt materialgjenvinning.  

- Mye av avfallet vårt er en ressurs som vi kan bruke om igjen. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet. Matavfallet kan for eksempel bli til biogass og gjødsel, og plasten kan vi bruke om igjen, sier statssekretær Aleksander Øren Heen i en pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet.

Trykk her for en full oversikt over de nye forskriftene.

Slik får du også enkelt kontroll over de nye reglene

For at vi skal nå målene Klima- og Miljødepartementet har satt, må vi alle ta i et tak. Men hvor skal man starte? En god start vil være å gjennomgå og oppdatere dagens rutiner for avfallssortering?  Som medlem i SMB Tjenester kan du blant annet benytte deg av avtalen vi har med Norengros. Norengros har god kompetanse på området og har lenge vært svært engasjert i arbeidet med å skape og utvikle miljøpositive løsninger for bedrifter i hele Norge. De tenker bærekraft i alle ledd, og har erfarne rådgivere som alltid jobber mot enkle, bærekraftige løsninger. Norengros sin målsetting er å gjøre det så enkelt som mulig for deg å velge de mest miljøvennlige alternativene – uansett behov, utfordring eller bransje. 

Gjennom tett dialog med sine leverandører, påvirker de og forbedrer bærekraften i hele sin forsyningskjede – dette gir deg som kunde mindre emballasje, bedre løsninger, mindre plastforbruk og mindre fotavtrykk. Ta kontakt med din rådgiver i SMB Tjenester i dag for å få høre mer om hvordan du bør utvikle dine rutiner for å møte de nye kravene, og sikre god avfallshåndtering for en mer bærekraftig hverdag. 

Prisikon 1990.pngPrisikon 3680.png

spar tid og penger