SMB Tjenester


Vi hjelper din bedrift med å spare penger

Ferieloven kort fortalt - headerbilde

Ferieloven kort fortalt

Dette vil bli den første sommeren på en god stund hvor vi kan reise som normalt. Verden er så normal som den kan bli, og Covid-19 begynner å se ut som et tilbakelagt kapittel. Som ansatt eller sjef i en bedrift kan sommerferien alltid være en utfordrende kabal. Enhver ferie, men kanskje spesielt sommerferien, kan gi skikkelig hodebry.

Har du full kontroll på hva dine rettigheter som ansatt eller sjef er når det kommer til ferieavvikling?

Arbeidsgivers oppgaver og rettigheter

Ifølge ferieloven § 6 første ledd, skal arbeidsgiver drøfte ferieavvikling med hver enkelt ansatt eller tillitsvalgt i bedriften. Om begge parter ikke blir enige, er det arbeidsgiveren som har det siste ordet i å bestemme ferietiden i bedriften. Dette er et utslag av arbeidsgivers styringsrett.

Med styringsretten har arbeidsgiveren mulighet til å sørge for økonomisk og sunn drift. Dette betyr at arbeidsgiver har rett til å bestemme når de ansatte skal ta ut ferie innunder gitt tidspunkt. Dette betyr også at arbeidstaker ikke har rett til å motsette seg det å avvikle pålagt ferie.

Når det er sagt, styringsretten gir ikke arbeidsgiver fritt frem i å bestemme når de ansatte skal ta ferie. Det er andre bestemmelser i ferieloven, som § 7, 8 og 9, som setter grenser for styringsretten. I tillegg kan andre tariffavtaler også sette flere grenser for arbeidsgivers styringsrett.

Arbeidstakers rettigheter

Den norske ferieloven gir rett til minimum 25 feriedager. Disse dagene er igjen delt opp i to forskjellige grupper: "hovedferie" og "restferie". Ifølge ferieloven kan arbeidstaker kreve at "hovedferien", som tilsier 18 virkedager, tas ut mellom 1 juni og 30 september. Det vil si at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstakere å ta ut hovedferie utenom denne perioden.

Også her finnes det unntak. Om en ansatt starter i jobben etter 15 august, kan ikke arbeidsgiver kreve at hovedferien tas ut i denne tidsperioden. Det finnes også andre grunner, f.eks permisjon med foreldrepenger, som gjør at du kan si nei til å avvikle hovedferien i tidsperioden nevnt over. 

Videre har arbeidstaker krav på å kunne ta ut "restferien", altså de siste 7 dagene, samlet. Men dette må godkjennes av arbeidsgiver.

Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie

I ferielovens § 6 tredje ledd, står det at arbeidsgiver har mulighet til å endre allerede fastsatt ferie. Dette kan kun gjøres om det oppstår noe uforutsett, og arbeidsgiver ikke har mulighet til å skaffe en stedfortreder. Den uforutsette hendelsen telles bare om den utsetter bedriften for store driftsproblemer. Skulle et slikt problem oppstå, kan arbeidstaker kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av omlegging av ferien. Før slike endringer skjer derimot, er arbeidsgiver pliktig å informere og drøfte endringen med de ansatte som rammes. 

Tross mange regler og rammer, er det ingenting som står i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker endrer ferietiden og utarbeider egne avtaler om når ferie skal tas ut.

Synes du fortsatt det er vanskelig å vite hva du har krav på, enten som arbeidsgiver eller arbeidstaker? Du som medlem i SMB Tjenester AS har gratis førstegangskonsultasjon, og rabatt på videre bistand, hos advokatfirma Bjerkan Stav. Deres advokater har svært gode erfaringer og kunnskap om temaet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vil inneholde kobling til våre digitale artikler i SMB magasinet.
Artiklene inneholder informasjon som er relevant for deg som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift i Norge.

Ja, jeg ønsker å få nyhetsbrev fra SMB Tjenester

Prisikon 1990.pngPrisbobler_SMB 4 pers.png

spar tid og penger