SMB Tjenester


Vi hjelper din bedrift med å spare penger

Hva er byggsikkerhetsgaranti? - headerbilde

Hva er byggsikkerhetsgaranti?

Byggsikkerhetsgaranti beskytter kunden mot eventuelle merkostnader som oppstår dersom entreprenøren ikke oppfyller forpliktelsene i entrepriseavtalen eller i reklamasjonstiden.

Byggsikkerhetsgaranti etter bustadoppføringsloven frigir likviditet, og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. 

Garantien kan sidestilles med-, og gir samme beskyttelse og sikkerhet som, en bankgaranti.

Hvorfor garantier?

Generelle fordeler ved å kjøpe en garanti gjennom SMB Tjenester:

               -    Ofte mye billigere enn bankgarantier.

               -    Belaster ikke kredittgrenser.

               -    Tar ikke pant i verdier, ingen balanseføring.

               -    Bedrer likviditet ved å frigjøre bundet kapital.

               -    Engangskostnad som gjør det enklere å føre som en prosjektkostnad

                    (byggsikkerhetsgaranti).

SMB Tjenester kan sammen med vår samarbeidspartner Matrix Insurance tilby de fleste garantier.

Ønsker du mer informasjon angående:

              -    Byggsikkerhetsgarantier

              -    Entreprenørgaranti

              -    Garantier etter norsk standard

              -    Løyvegaranti

              -    Husleiegaranti

              -    Skattetrekksgaranti

Ta kontakt.

Som medlem hos SMB Tjenester, har du mulighet til å få en tilpasset løsning levert av Matrix Insurance.

Vi kan også tilby skreddersydde løsninger tilpasset en bestemt virksomhet.

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om hva vi kan tilby sammen med Matrix Insurance.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vil inneholde kobling til våre digitale artikler i SMB magasinet.
Artiklene inneholder informasjon som er relevant for deg som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift i Norge.

Ja, jeg ønsker å få nyhetsbrev fra SMB Tjenester

Prisikon 1990.pngPrisikon 3680.png

spar tid og penger