SMB-magasinet


Online medlemsblad for SMB-Tjenester 2023 - Årgang 19

Diktanalyse, pensjon og Pytagoras setning - headerbilde

Diktanalyse, pensjon og Pytagoras setning

Se på overskriften en gang til. Hvilke to av de tre ordene har du lært på skolen som ungdom, og fått inntrykk av at man ikke kunne klare seg uten som voksen? Så ser du enda en gang. Hvilket av de tre ordene hørte du ingenting om, men som har vist seg og blitt ganske viktig likevel? Pensjon.

Tre hovedpilarer

De aller fleste av oss har i dag en form for pensjonssparing, og mange har flere enn èn. Noen sparer også gjennom andre former for investeringer som for eksempel i bolig, som også kan påvirke pensjonen. Pensjon består av tre deler; privat pensjonssparing, innskuddspensjon eller tjenestepensjon, og pensjon fra folketrygden. 

Privat pensjonssparing er det du selv har spart opp. Det mest vanlige er å spare gjennom investeringer i fond og/ eller aksjer. Noen sparer dessuten i AFP, som betyr avtalefestet pensjon. AFP er en pensjonsordning for ansatte i bedrifter som er medlem av- og betaler til, AFP- ordningen. Er du usikker på om din bedrift er AFP- bedrift, kan du høre med din sjef eller HR- ansvarlig(e) på arbeidsplassen din.

Tjenestepensjon eller innskuddspensjon er pensjonssparing som bedriften din er ansvarlig for å sette av for deg. Deler av lønnen din blir satt av til pensjon, for at du skal ha noe å leve av den dagen du blir pensjonist. Har du hatt flere arbeidsgivere, har du trolig oppsparte pensjonsmidler fra alle disse. 

Tidligere kunne denne pensjonskapitalen være plassert i ulike ordninger, men f.o.m 2021 ble pensjonskapitalen din automatisk samlet på ett sted, i det som kalles "Egen pensjonskonto". Det kan lønne seg å ta en kikk på hvor pengene dine er plassert, og se om du har riktig vekting mellom fond og aksjer på sparekontoen din. En rådgiver vil kunne gi deg konkrete tips og råd til hvordan du best forvalter pensjonskapitalen din. 

Til slutt har man pensjon fra Folketrygden. De fleste som bor eller jobber i Norge, har krav på pensjon herfra. Formålet med pensjonen fra folketrygden, er å sikre at hver enkelt har en rimelig inntekt i alderdommen. Hvor mye du får utbetalt, avhenger av blant annet inntekt, alder, og hvor mange år du har jobbet.

Om du logger deg inn på norskpensjon.no, vil du få full oversikt over hva du kan forvente å få utbetalt i pensjon.

Enkelt og økonomisk

Selv om du nå har lest litt om de tre grunnpilarene i norsk pensjonssparing, er det fortsatt mye man bør sette seg inn i. 

Et smart tips, uansett hvordan du sparer, er å ta kontakt med en rådgiver som kan veilede deg slik at du får så mye ut av pensjonssparingen din som mulig.

Som medlemsbedrift i SMB Tjenester, kan du kontakte rådgivere med lang erfaring, og god kunnskap om pensjon. Du kan også benytte deg av avtalen mellom SMB Tjenester og Danica Pensjon, som gir deg og din bedrift tilgang på en av de ledende pensjonsavtalene på det norske markedet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vil inneholde kobling til våre digitale artikler i SMB magasinet.
Artiklene inneholder informasjon som er relevant for deg som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift i Norge.

Ja, jeg ønsker å få nyhetsbrev fra SMB Tjenester

Prisikon 1990.pngPrisikon 3680.png

spar tid og penger