SMB-magasinet


Online medlemsblad for SMB-Tjenester 2022 - Årgang 18

Nytt Storting kan gi nye spilleregler - headerbilde

Nytt Storting kan gi nye spilleregler

Ny sammensetning av Stortinget kan gi flertall for lovendringer som vil berøre bedriften din. Advokatfirmaet Bjerkan Stav gjennomgår her en av de mest aktuelle: midlertidige ansettelser. 

Stadig omkamp om Arbeidsmiljølovens bestemmelser for midlertidige ansettelser er en gjenganger i norsk politikk. Høyresiden har hatt tradisjon for å åpne litt opp for midlertidige ansettelser når den har flertall, mens venstresiden har strammet til. 

Sist gang loven ble endret var i juli 2015, da Solberg-regjeringen innførte den såkalte kvoteregelen, som gir arbeidsgivere generell adgang til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder, også for å utføre arbeidsoppgaver av varig karakter. Dette gir bedriften større frihet til å prøve ut arbeidstakere som de vurdere å ansette fast. 

Arbeiderpartiet, SV, Rødt har programfestet at de vil reversere denne lovendringen. I juni i år la også det såkalte Fougner-utvalget fram en utredning om fremtidens arbeidsliv (NOU 2001:9). Flertallet i utvalget anbefaler å fjerne kvoteregelen. 

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelser er blitt kritisert for å være kompliserte. Dette kan være noe av årsaken til at få bedrifter har benyttet seg av utvidet rett til å ansette midlertidig. 

En annen lovendring som kan bli aktuell er kollektiv søksmålsrett. Fagforeninger kan få utvidet rett til å reise søksmål mot bedrifter som leier inn arbeidskraft fra bemanningsforetak, for å få prøvd lovligheten i dette. 

Eventuelle endringer i Arbeidsmiljøloven vil bli gjenstand for forhandlinger i Stortinget, og det er uvisst om og når de vil tre i kraft. Bedriftsledere bør i alle tilfeller holde seg oppdatert på konsekvensene av disse endringene. Endringer i Arbeidsmiljøloven kan legge fremtidige begrensninger på noen virksomheter, men det er minst like viktig å kjenne til potensielle muligheter. 

Ved å bruke juridisk ekspertise i tide, kan du spare deg for ekstraarbeid og gjøre bedriften mer lønnsom. Det trønderske advokatfirmaet Bjerkan Stav har lang erfaring i å gi bedrifter proaktive råd om hvordan de bør agere når lover og andre rammebetingelser endres. 

Bjerkan Stav har kontorer i Trondheim, Levanger, Namsos og på _Frøya, og SMB-medlemmer over hele landet får fri førstegangskonsultasjon og rabatt på videre bistand. 

Ta gjerne kontakt med din rådgiver i SMB Tjenester for å få mer informasjon om denne avtalen. 

NYPrisbobler_SMB-01.svgNYPrisbobler_SMB-02.svg

spar tid og penger