SMB-magasinet


Online medlemsblad for SMB-Tjenester 2022 - Årgang 18

Tidlig inkasso=raskere betaling - headerbilde

Tidlig inkasso = raskere betaling

God oppfølging av kundefordringer er viktig for likviditeten og det økonomiske resultatet i bedriften din 

Utsendte fakturaer som ikke blir betalt er irriterende, og kan bety tapte penger for bedriften - det skjønner alle. Men fakturaer som blir betalt for sent kan også påvirke økonomien i en bedrift. 

Bedriften din har kanskje god omsetning, men dersom dere har mange utsendte fakturaer som ikke blir betalt når de forfaller (det som på revisorspråket kalles utestående fordringer), kan det gå ut over bedriftens egne evne til å betale løpende utgifter som for eksempel skatt, offentlige avgifter og varekjøp. 

Bedrifter som ikke følger opp kundefordringer, låner i praksis ut penger til kundene sine. Ubetalte kundefordringer kan være forskjellen på overskudd og underskudd i en bedrift. 

Altinn. no oppfordrer derfor alle næringsdrivende å følge opp kundefordringene systematisk: https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/purring-og-inkasso/

- Tempo er viktig 

Det landsdekkende inkassoselskapet Kreditorforeningen anbefaler alle bedrifter å ha et kortest mulig purreløp overfor kunder som ikke betaler fakturaer innen tidsfristen. 

-Vår erfaring er at ferske krav gir en bedre løsning. Viljen til å gjøre opp for seg er større enn når kravet er eldre, sier Bente Eikeland, som er inkassoleder for Kreditorforeningen Sør. 

Noen bedrifter har som rutine å sende betalingspåminnelse etter at en faktura er forfalt, men Kreditorforeningen anbefaler heller å sende inkassovarsel. Det er ikke nødvendig å sende purring i forkant av et inkassovarsel. 

-Våre erfaringer er at jo tidligere et krav sendes til inkasso, desto raskere betaler kunden. Har en kunde betalingsutfordringer venter de ofte med å betale. Det er derfor viktig å følge opp kundefordringene hele tiden, sier Bente Eikeland. 

Kreditorforeningen bistår stadig flere bedrifter med å følge opp ubetalte fakturaer. 

-Mange av kundene sender ut fakturaer selv, men dersom fakturaen ikke blir betalt, sender de kravet videre til oss. Dette bidrar til raskere oppgjør og bedre likviditet i bedriften, samtidig som man får frigjort ressurser til andre oppgaver, sier Eikeland. 

-Vi har hele tiden i tankene at Kreditorforeningen skal væer disse bedriftenes forlengede arm og ta godt vare på både dem og skyldnerne deres gjennom hele inkassoprosessen. Vi følger god inkassoskikk og ivaretar personvernet til den enkelte, sier Bente Eikeland. 

Bransjetilpasning og fast kontaktperson

Medlemmer i SMB-Tjenester får ekstra gode betingelser på purre- og inkassotjenester hos Kreditorforeningen. Dette inkassoselskapet er lokalisert i Steinkjer, Trondheim, Kongsvinger, Bergen og Kristiansand, og tilbyr effektive og bransjetilpassede innfordringsløsninger. 

Kreditorforeningens saksbehandlere har solid erfaring og kompetanse, og kunder får alltid en fast kontaktperson å forholde seg til. Kundene får også tilgang til vår kundeportal hvor de alltid har full oversikt over innsendte oppdrag. 

Ta kontakt med din SMB-rådgiver for å får mer informasjon om avtalen og hvilke fordeler du har som medlem. 

NYPrisbobler_SMB-01.svgNYPrisbobler_SMB-02.svg

spar tid og penger