SMB-magasinet


Online medlemsblad for SMB-Tjenester 2023 - Årgang 19

Få kontroll på forsikringene - headerbilde

Få kontroll på forsikringene

Alle som leder eller eier bedrifter må passe på at forsikringene er i orden. Noen forsikringer bedriften ha, de er lovpålagte, andre kan den ha, de er frivillige. Men hvilke forsikringer bør du ha? 

Alle arbeidsgivere må tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette er en forsikringsavtale som kjøpes hos private forsikringsselskap. Forsikringen skal gi arbeidstakere erstatning dersom de blir skadet i arbeidsulykker, eller de får sykdommer som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. 

Yrkesskadeforsikringen gir arbeidstakere erstatning dersom de taper arbeidsevne og fremtidig inntekt, og den gir utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall.

Bedrifter får skattefradrag for kostnadene, og det er ikke arbeidsgiveravgift på yrkesskadeforsikring. Les mer om yrkesskadeforsikring på altinn.no. 

I tillegg til denne lovpålagte forsikringen finnes det mange forsikringer som bedrifter og selvstendig næringsdrivende kan ha. Hvilke av disse det er fornuftig å ha, er et komplisert spørsmål. Ulike bedrifter og bransjer har forskjellige behov. For en leder eller bedriftseier kan det derfor være lurt å snakke med en rådgiver for å kartlegge hva slags behov bedriften har. 

— Forsikringer handler enkelt forklart om å kjøpe seg god nattesøvn. Man kjøper forsikringer for å slippe å bekymre seg, sier Rune Engeseth i Matrix Insurance AS. 

Mange selvstendige næringsdrivende investerer for eksempel i ekstra helseforsikring. De har ikke tid til å stå i helsekø, bedriften er avhengig av dem, derfor vil de ha en helseforsikring som garanterer rask behandling dersom behovet oppstår. 

Noen bedrifter bruker også forsikringsordninger som et rekrutteringstiltak. De tilbyr ekstra forsikringer til sine ansatte for å gjøre seg mer attraktive som arbeidsgiver, for eksempel reiseforsikring eller bedre dekning mot uførhet. 

Matrix Insurance tilbyr yrkesskadeforsikring med ekstra dekning: Aktivt Skadereduserende Program (ASP).

— Yrkesskadeforsikring med ASP er utviklet nettopp for å gi bedrifter og arbeidstakere litt mindre å bekymre seg for. Programmet gir arbeidstakeren en rekke fordeler hvis ulykken skulle være ute, sier Rune Engeseth. 

Med ASP får bedriften rask bistand og oppfølging hvis en ansatt blir utsatt for en arbeidsrelatert ulykke eller sykdom. Bedriften kan ringe direkte til helsepersonell som gir veiledning og oppfølging av skaden eller sykdommen. Den ansatte får gratis undersøkelse og behandling ved behov, samt hjelp til kommunikasjon mellom den ansatte og bedrift, offentlige støtteordninger og forsikringsselskap. 

Matrix Insurance ble etablert i 1991 og forvalter i dag personforsikringer og garantiprogram for cirka 6.000 bedrifter. Medlemmer i SMB Tjenester får gode avtaler på forsikring med blant annet Matrix Insurance. Les mer om dette. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vil inneholde kobling til våre digitale artikler i SMB magasinet.
Artiklene inneholder informasjon som er relevant for deg som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift i Norge.

Ja, jeg ønsker å få nyhetsbrev fra SMB Tjenester

Prisikon 1990.pngPrisikon 3680.png

spar tid og penger