SMB Tjenester


Vi hjelper din bedrift med å spare penger

EPK - hva betyr det for deg som arbeidsgiver? - headerbilde

EPK - hva betyr det for deg som arbeidsgiver?

Egen pensjonskonto (EPK): Mer ansvar til arbeidsgiverne

I 2021 innføres Egen pensjonskonto (forkortes EPK) for ansatte i privat sektor, med arbeidsgiver som har innskuddspensjon. 

På Egen pensjonskonto samles all innskuddspensjon for de ansatte, både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet er at ansatte skal få bedre oversikt og mer pensjon for hver pensjonskrone som spares for dem. 

Hva betyr innføring av EPK for deg som arbeidsgiver?

 • Du kan forvente mer pensjon for hver pensjonskrone som spares til de ansatte
 • Du betaler kun administrasjonskostnad og forvaltningskostnad for pensjonen bedriften har spart til de ansatte. Du betaler ikke for eventuell pensjon fra tidligere arbeidsforhold. 
 • Den ansatte har krav på pensjonsopptjening uavhengig av ansettelsestid, det tidligere kravet om 12 måneders ansettelsestid for å ha rett på opptjent pensjon faller nå bort.
 • Den ansatte kan selv velge hvilken leverandør som skal forvalte sin egen pensjonskonto. 
 • Sammenslåing av pensjonsavtaler skjer automatisk, dersom den enkelte arbeidstaker ikke har valgt å reservere seg. 
 • Som arbeidsgiver får du nå et større ansvar for å informere ansatte om pensjonsordningen, blant annet om hvilke valgmuligheter de har. 

Hva innebærer informasjonsansvaret for deg som arbeidsgiver?

Du må informere dine ansatte om;

 • hvilke pensjonsrettigheter de har og hva de kan forvente i pensjon. 
 • hvilket investeringsvalg som gjelder for pensjonsordningen, avkastning og risiko. 
 • at pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere nå flyttes inn i bedriftens pensjonsordning.
 • hvilke muligheter de ansatte har for sin pensjonskonto med  tanke på reservasjon og selvvalgt leverandør.

Vi i SMB Tjenester kan gi deg kompetente og nøytrale råd om pensjon, samt verktøy som du kan bruke til å gi dine ansatte informasjon om Egen pensjonskonto (EPK). Ta kontakt med oss. 

Hva med dem som har flere arbeidsgivere?

Arbeidstakere med flere arbeidsgivere får en egen pensjonskonto hos hver av pensjonsleverandørene for hvert arbeidsforhold. Pensjonssparing fra tidligere arbeidsgivere overføres til den pensjonskontoen med høyest saldo. 

Hva samles inn i EPK automatisk?

 • Innskuddspensjon - aktiv jobbpensjon fra nåværende arbeidsgiver i privat sektor.
 • Pensjonskapitalbevis - oppspart jobbpensjon fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor. 

I tillegg finnes det individuelle pensjonsordninger som kan samles inn i EPK, men da kreves aktivt samtykke fra den ansatte. Det betyr at arbeidstakeren må kontakte pensjonsleverandøren sin for å få disse flyttet inn: 

 • Gammel IPS - individuell pensjonssparing, avviklet 01.11.17
 • IPA - Individuell pensjonsavtale

Hva inkluderes ikke i Egen pensjonskonto?

Pensjonskapitalbevis under utbetaling, aktiv ytelsespensjon og hybridpensjon, fripoliser (også de med investeringsvalg), oppsatte rettigheter fra offentlig tjenestepensjon, fondskonto og ekstrapensjon inkluderes ikke i Egen pensjonskonto. 

Hva med administrasjon dersom en ansatt velger pensjonskonto hos selvvalgt leverandør?

 • Bedriften vil ha samme kostnad uavhengig av hvilken leverandør den ansatte velger. 
 • Som arbeidsgiver skal du betale både innskudd og kostnader til din pensjonsleverandør. Pensjonsleverandøren vil overføre sparing og kompensasjon for forvaltning til den leverandøren den ansatte har valgt, i tråd med bransjens regelverk. 

Bruk pensjon som en fordel ved ansettelse av nye medarbeidere

 • Mediesaker om pensjon bidrar til at folk forstår mer og stiller flere spørsmål. Vær i forkant og snakk om pensjon før ansatte og arbeidssøkere etterspør det selv. 
 • En god pensjonsordning kan være avgjørende når du skal ansette en ny medarbeider. Yngre arbeidssøkere har fått et mer bevisst forhold til hva de skal se etter i tillegg til lønn; og da kan arbeidsmiljø og ekstra goder utgjøre en forskjell. 
 • En god pensjonsavtale signaliserer at arbeidsplassen bryr seg om ansattes ve og vel, også på lang sikt, noe som kan bidra til at arbeidssøkeren velger deg som arbeidsgiver. 

Nøytral informasjon og verktøy til å opplyse dine ansatte om egen pensjonskonto får du ved å henvende deg til din rådgiver i SMB Tjenester. 

Få oversikt over din pensjon på Norsk pensjon.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vil inneholde kobling til våre digitale artikler i SMB magasinet.
Artiklene inneholder informasjon som er relevant for deg som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift i Norge.

Ja, jeg ønsker å få nyhetsbrev fra SMB Tjenester

Prisikon 1990.pngPrisikon 3680.png

spar tid og penger