SMB Tjenester


Vi hjelper din bedrift med å spare penger

- Avtalen med Svea gir oss forutsigbarhet - headerbilde

- Avtalen med Svea gir oss forutsigbarhet

Som eier og daglig leder i Ventech opplevde Maths Eriksson at hverdagen ble snudd på hodet da koronapandemien kom. For å opprettholde god likviditet i en uforutsigbar tid ble muligheten for salg av fakturaer til Svea en god løsning. 

- Da pandemien kom ble det umulig å vite hva som ventet når man våknet om morgenen. Reglene endrer seg jo stadig, og det er ikke så lett å forholde seg til når samtlige av mine 43 ansatte ikke bor fast i Norge. Dette førte til at jeg manglet 15 ansatte som ikke kom seg over grensen da landet stengte ned første gang. Alle disse måtte permitteres og erstattes med nye folk som var tilgjengelige. En sånn snuoperasjon tærer på likviditeten, det gjør også det at terskelen for å holde seg hjemme er så lav. Selv om staten tar store deler av regningen, blir det også en belastning for bedriften. Det er beintøft, men fakturakjøp gjennom Svea har bidratt til å holde likviditeten oppe, forteller Eriksson.

Få informasjon om avtalen med Svea

Svea tilbyr blant annet fakturakjøp og factoring som bidrar til å bedre kundenes likviditet. Fakturakjøp vil si at Svea kjøper fakturaen før den sendes ut til de som skal betale, dermed tar de også over risikoen knyttet til om fakturaen ikke blir betalt. Du får pengene dine uansett. Det skal være enkelt, raskt og fleksibelt. De tilbyr også en factoringavtale hvor Svea administrerer faktureringen din og du får kortere kredittid. Denne løsningen er særlig gunstig for deg som har et høyt antall utgående fakturaer. 

For Ventech fungerer avtalen med Svea som en forsikring og bidrar til forutsigbarhet i en usikker tid. Eriksson kom over mulighetene Svea gir gjennom sitt medlemskap i SMB Tjenester. Han tror at mange andre bedrifter også kan dra nytte av muligheten. 

Les mer om Svea

- Mange løser utfordringer med likviditeten gjennom banken de benytter, men bankene er ofte mye mer firkantede når det gjelder å inngå slike avtaler. De har færre tjenester å tilby, som igjen blir mindre tilpasset kundens behov. Det skapte noen utfordringer for oss, men med Svea gikk dette veldig fort å få i stand da jeg først tok kontakt. Svea er også en kjent aktør i dette markedet. Det gir en ekstra trygghet når man benytter tjenestene de tilbyr. Kommunikasjonen med dem har vært enkel og grei hele veien, som er et stort pluss når det er mange andre oppgaver som krever min oppmerksomhet, avslutter Eriksson. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vil inneholde kobling til våre digitale artikler i SMB magasinet.
Artiklene inneholder informasjon som er relevant for deg som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift i Norge.

Ja, jeg ønsker å få nyhetsbrev fra SMB Tjenester

Prisikon 1990.pngPrisikon 3680.png

spar tid og penger