SMB Tjenester


Vi hjelper din bedrift med å spare penger

Historisk lave priser på strøm i 2020! - headerbilde

Historisk lave priser på strøm i 2020!

Allerede i februar kom meldingen om at 2020 kunne bli et år med historisk lave kraftpriser. velfylte vannmagasiner og mye snø i fjellet ga prognoser som tilsa et presset marked rent prismessig. 

- Våre forvaltere mente da at 2020 totalt sett kanskje ville bli det rimeligste året vi har hatt i kraftmarkedet siden år 2000, sier Jan Roar Skogheim hos SMB Tjenester sin samarbeidspartner Ustekveikja Energi. 

Få tilbud på strømavtale hos Ustekveikja gjennom SMB Tjenester

Dette står i sterk kontrast til 2018, året som vi oppsummerte som "mot normalt" når det gjelder strømpriser, selv om det vi nok husker best fra dette året er det fantastiske sommerværet. På toppen av den "hydrologiske velstanden" ble vi i vår alle rammet av en ukjent faktor; Covid-19. De omfattende tiltakene som ble iverksatt for å bekjempe spredning av viruset la ytterligere press på kraftprisene. 

- I tillegg til at tiltakene hadde store samfunnsmessige konsekvenser, ble strømprisen isolert sett påvirket av en gradvis reduksjon i forbruket, forteller Skogheim.

Ifølge Meteorologisk institutt var juli i år den kaldeste på 50 år og den sjette våteste på 150 år! Selv om både mai og juni lå på den tørre siden av normalen, hadde vi fra før av en rekordhøy hydrobalanse, og den våte julimåneden bidro til enda mer vann i magasinene. 

- Spotprisene (engrospriser før el-sertifikater og leverandørenes påslag) i sommer var nede i rundt 2-4 øre/kWh for Sør-Norge sin del. Så kom en relativt tørr august og produsentene av kraft gjenvant noe av kontrollen på vannet. Det ga et lite prisløft i denne perioden. Vi er nok avhengig av tørrere vær enn normalt for at denne oppgangen skal fortsette. Hydrobalansen er fremdeles god, og vi vil være følsomme for nedbøren som kommer til høsten. Blir den våt og samtidig vindfull, vil prisene igjen kunne komme under press. Antakelig vil dette bety relativt lave priser frem mot årsskiftet, sier Skogheim. 

Hva tror vi så om utsiktene foran den kommende vinteren?

Igjen er det selvsagt avhengig av været. En kald vinter kan selvsagt gjøre strømprisene høye, spesielt i periodene med veldig høyt forbruk. Samtidig mener jo mange at vi oftere vil kunne se tilfeller som i år at vintrene blir varme, vindfulle og nedbørsrike. Med en fortsatt sterk hydrobalanse vil dette i så fall bey "hyggelige" spotpriser. Ustekveikja har uansett et sortiment av strømavtaler, fra vanlig spotavtale og pristak-avtale, til ulike sikringsalternativer. Alt etter hvilken forutsigbarhet bedriften ønsker for kraftprisen fremover. 

- Det er bare å ta kontakt med oss. Vi er fri for robotchat og tastevalg, avslutter Skogheim. 

Les mer om avtalen med Ustekveikja for medlemmer av SMB Tjenester

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vil inneholde kobling til våre digitale artikler i SMB magasinet.
Artiklene inneholder informasjon som er relevant for deg som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift i Norge.

Ja, jeg ønsker å få nyhetsbrev fra SMB Tjenester

Prisikon 1990.pngPrisbobler_SMB 4 pers.png

spar tid og penger